Zwem-ABC

Leren zwemmen hoort bij de dagelijkse opvoeding van kinderen. Door de jaren heen is leren zwemmen leuker en interessanter geworden. De leeftijd waarop we bij Zwembad Son beginnen met de watergewenning is tussen 4 en 5 jaar. De kinderen komen dan in de spettergroep waarbij het kind spelenderwijs het water leert kennen (één keer per week 30 minuten). 

We beginnen met het zwem-ABC vanaf 5 jaar. De kinderen zijn dan fysiek en motorisch zover ontwikkeld dat ze de bewegingen en vaardigheden van het zwemmen redelijk onder de knie krijgen waardoor hun zelfvertrouwen in het water groeit.

Onderdelen

Het leren zwemmen bestaat uit drie grote delen:

 • De groepen Goudvis en Kikker (onderbouw);
 • De groepen Inktvis en Dolfijn (middenbouw);
 • De groepen A-, B- en C-diploma (bovenbouw).

Iedere 14 lessen vindt er een toetsmoment plaats waarbij gekeken wordt of het kind aan de uitvoeringswijze van de eindtermen voldoet om door te mogen stromen naar het volgende niveau.

Lesdagen en -tijden

Wanneer uw kind twee keer per week zwemles gaat volgen, kunt u kiezen uit de combinatie maandag-donderdag of dinsdag-vrijdag. De lessen worden gegeven tussen 16.00 en 18.30 uur.

Wanneer uw kind één keer per week zwemles gaat volgen, kunt u kiezen uit woensdag of zaterdag.
Op woensdag worden de lessen gegeven tussen 16.00 en 17.35 uur. 
Op zaterdag worden de lessen gegeven tussen 09.50 en 11.25 uur.

Wanneer uw kind doorgaat voor zijn of haar C-diploma, dan kunt u kiezen uit donderdag van 15.15 - 16.00 uur of vrijdag van 15.15 - 16.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier zwemles kinderen te downloaden en in te vullen. 
Lever het formulier in bij de sportbar of stuur het formulier naar zwembad@thermaeson.nl 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Stuur een mail naar zwembad@thermaeson.nl

Wij heten u graag van harte welkom!

 


1. Ongedeelde opleiding zwem  ABC
Het A, B en C diploma is een niet los te koppelen eenheid;  het  zwem ABC. Kinderen zwemmen hierbij in 3 x af. Om de zwemveiligheid te waarborgen is het belangrijk dat uw kind het hele ABC traject doorloopt.

2. Uw kind staat centraal
Vanaf het begin wordt er veel tijd besteed aan het vertrouwd raken met water. Dat zal op allerlei manieren gebeuren, soms zal het erop lijken dat er veel gespeeld wordt. Het tegendeel is echter waar. Alle oefeningen en spelletjes zijn er bewust op gericht de kinderen veel bewegingservaring in het water op te laten doen. Het plezierig maar toch doelgericht bezig zijn met de kinderen staat voorop. Het geven van zwemlessen gebeurt dan ook zonder drijfmiddelen zwembandjes / zwemvestjes. Wel wordt er met hulpmiddelen en speelmateriaal gewerkt.

 • Leren zwemmen

Wanneer een kind minder snel leert zwemmen, wordt de periode nog een keer overgedaan. Immers, ieder kind leert op zijn of haar eigen tempo. Er zijn dan ook duidelijke verschillen met kinderen die wel snel leren zwemmen.

Kinderen die relatief snel leren zwemmen:
-          voelen zich veelal vrij in het water, zijn niet angstig in het water
-          hebben minder problemen met de overgang van verschillende lessituaties
-          beheersen al snel een aantal verschillende vaardigheden en beenslagen

Kinderen die relatief minder snel leren zwemmen:
-          voelen zich minder vrij in het water, zijn nog angstig in het water
-          hebben meer problemen met de overgang naar andere lessituaties
-          deze kinderen zullen sneller hun ouders missen, voortkomend uit een gevoel van onbehagen en zich niet veilig voelen
-          hebben vaak minder zelfvertrouwen in het water

Onderbouw groep goudvis
Alle kinderen die starten met het zwem ABC beginnen allemaal in de groep goudvis. Deze lessen duren 45 minuten en worden 1 of 2 x per week gegeven.

Als een leerling in de groep goudvis via allerlei ervaringen is gekomen tot drijven kun je een logisch vervolg maken in het leerproces van het kind. Het aanleren van de borst/rugcrawl benen is een eerste stap. Om hiermee te kunnen beginnen moet er dus aan alle voorwaarden worden voldaan om in een horizontaal vlak te liggen.

Uw kind stroomt door naar de volgende groep kikker van het zwem ABC als hij/zij aan de uitvoeringswijze van de eindtermen voldoet. Het kind ontvangt  een poster waarop een sticker geplakt kan worden. Na iedere periode die gehaald wordt kan uw kind daarop steeds een sticker plakken tot het zwem ABC compleet is.

Eindtermen groep goudvis
Gekleed
-              springen in het water
-              voortbewegen via allerlei loopvormen

In badkleding
-              in het water springen vanaf de kant
-              voorwerp van de bodem oprapen
-              door hoepel gaan
-              uitblazen in / onder water
-              lopen door het water, vallen en opstaan
-              uitdrijven / drijven op de buik
-              uitdrijven / drijven op de rug
-              draaien van buik naar rug/ van rug naar buik
-              borst en rugcrawl benen

Kledingeisen: T - shirt


Onderbouw groep kikker
In de groep kikker komt het accent te liggen op het aanleren van de enkelvoudige rugslag en de schoolbeenslag.
In de eerste fase leert men vooral specifieke “stuw” ervaringen. Hierdoor ontstaat het “watergevoel” dat zo belangrijk is om te komen tot voortbewegen. Tevens wordt een begin gemaakt met het aanleren van de rugcrawl hele slag en de borstcrawl benen verder verbeterd. Deze ervaringen leggen een basis om in horizontale ligging verder te gaan met voortbewegen. Tevens bieden de ervaringen voldoende veiligheid en vertrouwen om de bewegingen verder uit te bouwen.

Uw kind stroomt door naar de volgende groep inktvis van het zwem ABC als hij/zij aan de uitvoeringswijze van de eindtermen voldoet.

Eindtermen groep kikker
Gekleed
-              te water gaan vallen en opstaan
-              voortbewegen op buik en rug

In badkleding
-              voorwerp oprapen van de bodem
-              enkelvoudige rugslag
-              rugcrawl hele slag
-              schoolbeenslag
-              borstcrawl benen
-              uitdrijven / drijven op de buik
-              uitdrijven / drijven op de rug
-              watertrappen

Kledingeisen: T - shirt en korte broek.

Middenbouw groep inktvis
In deze groep leren de kinderen de combinatie schoolslag met hoofd in het water. En de borstcrawl hele slag mogelijk met ademhaling de rugcrawl en de enkelvoudige rugslag wordt verbeterd.
Uw kind stroomt door naar de volgende groep dolfijn van het zwem ABC als hij/zij aan de uitvoeringswijze van de eindtermen voldoet.

Eindtermen groep inktvis
Gekleed
-              te water gaan
-              watertrappen
-              voortbewegen op buik en rug

In badkleding
-              onderwater zwemmen door hoepel
-              enkelvoudige rugslag
-              rugcrawl  combinatie
-              schoolslag combinatie hoofd in het water
-              borstcrawl combinatie met 2 a 3 ademhalingen
-              uitdrijven en drijven buik en rug
-              watertrappen

Kledingeisen: T - shirt en korte broek.


Middenbouw groep dolfijn
In deze groep wordt de ademhaling van de schoolslag aangeleerd.
De borstcrawl hele slag met ademhaling aangeleerd / verbeterd. De overstap naar het diepe bassin wordt in stapjes uitgevoerd. Er wordt een begin gemaakt met te water gaan vanaf de kant. Dat kan met een voorwaartse sprong ( voetsprong) of een kopsprong ( duiken). Ook het onder water zwemmen door een gat wordt aangeleerd / geoefend.

Uw kind stroomt door naar de volgende groep A van het zwem ABC als hij/zij aan de uitvoeringswijze van de eindtermen voldoet.

Eindtermen groep dolfijn
Gekleed
-              te water gaan en watertrappen
-              schoolslag, onder lijn door, enkelvoudige rugslag

In badkleding
-              onder water zwemmen door gat
-              schoolslag met ademhaling
-              enkelvoudige rugslag
-              borstcrawl met (zijwaartse)ademhaling
-              rugcrawl
-              uitdrijven en drijven buik/ rug
-              voetsprong en kopsprong (zittend)

Kledingeisen: T - shirt, korte broek en schoenen (waterschoenen).

Bovenbouw groep A en B opleiding
Bij de opleiding A en B worden de zwemslagen verder ontwikkeld en nieuwe behendigheidsonderdelen en vaardigheden toegevoegd. De afstanden worden langer en gekleed zwemmen wordt zwaarder.

Eindtermen diploma A gekleed

 • Springen vanaf een startblok met een voetsprong voorwaarts,
  helemaal onder water gaan, na het bovenkomen aansluitend:
 • 15 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, gevolgd door
 • 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, gelijktijdig halve draai om de lengteas
 • 12,5 meter enkelvoudige rugslag (armen mogen actief worden gebruikt), de proef afronden met
 • Zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

Kledingeisen: T - shirt, korte broek met rits en knoopsluiting, en schoenen (waterschoenen).Let op!! Geen schoenen die blijven drijven.

Eindtermen diploma A in badkleding

 • Vanaf een startblok te water gaan met een voetsprong, een kopsprong (duiken) heeft de voorkeur, aansluitend 3 meter onder water zwemmen door het gat heen, gevolgd door 50 meter (2 banen) schoolslag, de proef afmaken met 50 meter (2 banen), enkelvoudige rugslag (armen passief).
 • In het water afzetten van de wand, gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de borst (buik), aansluitend enkele meters schoolslag zwemmen, waarna 5 seconden drijven op de borst (buik), de proef wordt afgemaakt met enkele meters schoolslag.
 • Afzetten van de wand, gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag zwemmen, waarna 10 seconden drijven op de rug, de proef wordt afgemaakt met enkele meters enkelvoudige rugslag.
 • Vanaf een startblok te water gaan met startsprong aansluitend 10 meter borstcrawl.
 • Afzet van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl.
 • Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 60 seconden watertrappen, waarna al watertrappend 2 x een draai om de lengteas maken.

De in de diverse proeven genoemde te zwemmen afstanden moeten zonder onderbreking en zonder dat de kandidaat aan bodem, wand of lijn steun zoekt worden afgelegd.

 

Eindtermen diploma B gekleed.

 • Springen vanaf een startblok met een voetsprong voorwaarts, helemaal onder water gaan en onder water een halve draai om de lengteas maken, na het bovenkomen aansluitend:
 • 15 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, gevolgd door
 • 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 x onder een mat door zwemmen en 1 x een hele draai om de lengteas maken, daarna
 • 25 meter enkelvoudige rugslag (armen mogen actief worden gebruikt), de proef afronden met
 • Zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

Kledingeisen: T – shirt met lange mouwen, lange broek met rits en knoopsluiting, en schoenen (waterschoenen).Let op! Geen schoenen die blijven drijven.

Eindtermen diploma B in badkleding

 • Vanaf een startblok te water gaan met een kopsprong (duiken), aansluitend 6 meter onder water zwemmen door het gat heen, gevolgd door 75 meter (3 banen) schoolslag, onderbroken door 1x voetwaarts richting de bodem zakken met gestrekte armen boven het hoofd tot de vingertoppen helemaal onder water zijn, de proef afmaken met 75 meter (3 banen) enkelvoudige rugslag (armen passief).
 • In het water afzetten van de wand gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de borst (buik), aansluitend enkele meters schoolslag zwemmen, waarna 7 seconden drijven op de borst (buik), de proef wordt afgemaakt met enkele meters schoolslag.
 • Afzetten van de wand, gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag zwemmen, waarna 15 seconden drijven op de rug, de proef wordt afgemaakt met enkele meters enkelvoudige rugslag.
 • Vanaf een startblok te water gaan met een startsprong aansluitend 12 meter borstcrawl.
 • Afzet van de wand, aansluitend 12 meter rugcrawl.
 • Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, aansluitend 30 seconden watertrappen met de benen, armen passief (in de zij).

De in de diverse proeven genoemde te zwemmen afstanden moeten zonder onderbreking en zonder dat de kandidaat aan bodem, wand of lijn steun zoekt worden afgelegd.

Zwem ABC  eindtermen C
Bij de opleiding C worden de zwemslagen nog verder ontwikkeld en  nieuwe behendigheidsonderdelen en vaardigheden toegevoegd. De afstanden worden langer en het gekleed zwemmen wordt zwaarder.
We gaan met deze lessen verder 1 x per week 45 minuten

Eindtermen diploma C gekleed

 • Van de kant of startblok te water gaan met een koprol voorover, na het bovenkomen aansluitend;
 • 15  seconden watertrappen met gebruik van armen en benen en 30 seconden blijven drijven (HELP - houding) met gebruik van enig hulp middel.   
 • 50 meter schoolslag, onderbroken door 1 x onder een mat zwemmen en 1 x over een mat klimmen, aansluitend
 • 50 meter enkelvoudige rugslag (armen mogen actief worden gebruikt), de proef afronden met
 • Zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

Kledingeisen: T - shirt, met lange mouwen, lange broek met rits en knoopsluiting, daaroverheen een regenjack, en schoenen (waterschoenen). Let op!! Geen schoenen die blijven drijven!

Eindtermen diploma C in badkleding

 • Vanaf een startblok te water gaan met een kopsprong (duiken), aansluitend 9 meter onder water zwemmen door het gat heen gevolgd door 100 meter (4 banen) schoolslag, onderbroken door 1 x een koprol voorover en 1 x een hoekduik (met de benen gestrekt naar boven, tot de benen helemaal onder water zijn) de proef afmaken met 100 meter (4 banen) enkelvoudige rugslag (armen passief).
 • Te water gaan van de kant met kopsprong, gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de borst (buik), aansluitend enkele meters schoolslag zwemmen, waarna 10 seconden drijven op de borst (buik), de proef wordt afgemaakt met enkele meters schoolslag.
 • Afzetten van de wand, gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag zwemmen, waarna 20 seconden drijven op de rug, enkele meters rugslag gevolgd door 5 meter  hoofdwaarts voort bewegen op de rug
 • Vanaf een startblok te water gaan met een startsprong, aansluitend 15 meter borstcrawl.
 • Afzet van de wand, aansluitend 15 meter rugcrawl.
 • Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door 30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen en benen, de proef afronden met 30 seconden drijven (verticaal) met gebruik van armen (benen passief).
  De in de diverse proeven genoemde te zwemmen afstanden moeten zonder onderbreking en zonder dat de kandidaat aan bodem, wand of lijn steun zoekt worden afgelegd.

Als de kinderen aan de uitvoeringswijze voldoen mogen ze gaan afzwemmen en schuiven ze een groep door. Het diplomazwemmen vindt plaats op de laatste zaterdag van elke periode.

Wanneer men niet aanwezig kan zijn bij het diplomazwemmen kan dit niet worden ingehaald.

Kinderen die door een (tijdelijke) beperking een of meer onderdelen van een examenprogramma niet kunnen uitvoeren zoals voorgeschreven in de BREZ, kunnen een zwemcertificaat halen.