< Terug naar overzicht

Wij zijn trots! Verlenging licentie Zwem-ABC

donderdag 08 december 2016

Wij staan voor kwaliteit

Al eerder behaalde wij de Zwem-ABC licentie volgens de nieuwe kwaliteitseisen waaraan een zwembad dient te voldoen voor 1 januari 2018. Maar eind 2016 weten we al onze eerste verlenging van de licentie te pakken. En daar zijn wij natuurlijk natuurlijk hartstikke trots op. 

Verlenging Licentie Zwem-ABC

"Uit de steekproef is gekomen dat Thermae Son in de praktijk uitvoert wat op papier vermeld staat. Dit is gebleken uit observatie van de zwemles en uit een gevoerd interview met een aanwezige Thermae Son zwemlesgevende. Tevens is aangetoond dat er noodzakelijke aanvullingen en opvolgingen zijn op de kwaliteitscriteria, er is een ontruimings- en calamiteitenoefening geweest en vakinhoudelijke (bij)scholingen." aldus een auditor van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ 

"Wij feliciteren Thermae Son wederom met het behaalde resultaat: Verlenging Licentie Zwem-ABC. Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is er trots op dat Thermae Son ervoor kiest om te blijven voldoen aan de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Samen staan voor het borgen van veiligheid en kwaliteit van het zwemonderwijs!" vertelt de NRZ auditor enthousiast